Pohotovost
 

Lékařská služba první pomoci (LSPP):

  • Pohotovosti využívejte v případě neodkladné potřeby lékařského ošetření mimo ordinační hodiny
  • VFN - Dětská klinika, Ke Karlovu 2, Praha 2
  • Telefon: 224 967 777
     
  • Další pracoviště LSPP FN Motol, FN Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, FTN Krč


Záchranná lékařská služba:

  • Tuto službu využívejte pouze v případě ohrožení života !
  • Telefon: 155, 112